Giriş yap

Şifremi unuttum

ya da

Facebook ile giriş yap

Henüz hesabınız yok mu?

HESAP OLUŞTUR

Şifremi unuttum

örn. 'ö[email protected]örnek.com'

Henüz hesabınız yok mu?

HESAP OLUŞTUR

Hesap oluştur

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ

BU YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. BU İNTERNET SİTESİNE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETTEN YARARLANANARAK BU SÖZLEŞMENİN ŞART VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU ŞARTLARI KABUL ETMEDEN ÖNCE BÜTÜN SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

HİZMETLER, (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNE SAHİPLERİNİN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) TEKNELERİ (AŞAĞIDA TANIMLANAN) İÇİN İLANLAR OLUŞTURDUĞU VE (AŞAĞIDA TANIMLANAN) KİRACILARIN TEKNELER HAKKINDA BİLGİ EDİNİP REZERVASYON YAPTIKLARI BİR ONLİNE PLATFORMDUR. (AŞAĞIDA TANIMLANAN) HİZMET SAĞLAYICININ TEKNE SAHİPLERİ VE KİRACILAR ARASINDA DÜZENLENEN HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEYE TARAF OLMADIĞINI VE HİZMET SAĞLAYICININ TEKNE BROKERI, ACENTE YA DA SİGORTA ŞİRKETİ OLMADIĞINI ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMET SAĞLAYICININ, TEKNE SAHİPLERİNİN, KİRACILARIN VE BU SİTENİN HİÇBİR KULLANICISIN VEYA HİZMETLER VE TEKNELERİN HAL VE HAREKETLERİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR KONTROLÜ BULUNMAMAKTADIR VE BU BAĞLAMDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ REDDEDER.

1. TANIMLAR

Bu Sözleşme’de aşağıdaki kelime ve ifadeler aşağıdaki tanımlara sahiptir:

'Ön Ödeme' Kiracı tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Rezervasyon sırasında yapılan ödemeyi ifade eder. Ön Ödeme Rezervasyon Bedeli’nin belli bir oranıdır ve Tekne’den Tekne’ye farklılık göstermektedir.

'Rezervasyon Para Birimi' Kiracı’nın bir Rezervasyon için ödeme yapmak zorunda olduğu para birimini ifade eder. Kiracı bir Rezervasyon Talebi gönderdiği anda Servis Sağlayıcı İnternet Sitesi’nin çalışma mantığına ve ÖHM'nin altyapısına göre Rezervasyon Para Birimi’ni seçer. Servis Sağlayıcı Rezervasyon Para Birimi olarak sadece belirli bir sayıda para birimini destekler. Bir Rezervasyon için Rezervasyon Para Birimi ile İlan Para Birimi farklı olabilir.

'İlan Para Birimi' Tekne Sahibi’nin bir Tekne ilanı verirken seçtiği para birimini ifade eder. İlgili Tekne arama sonuçları arasında gösterildiği zaman, ilgili Rezervasyon tutarı İlan Para Birimi cinsinden olacaktır. Hizmet Sağlayıcı pazarın dinamiklerine ve Tekne’nin konumuna göre belirli bir sayıda para birimini İlan Para Birimi olarak sunar.

'Sözleşme' https://www.viravira.co/termsofuse adresinden erişilen Kullanım Şartları Sözleşmesi’ni ifade eder.

'Tekne' Üyeler tarafından rezerve edilmek için Site’de yayınlanmaya uygun bulunmuş, Tekne Sahibi’ne ait ve yelkenli, motor yat, katamaran ya da herhangi bir çeşit deniz taşıtını ifade eder.

'Tekne Teslim Dokümanı' Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan ve Tekne Sahibi’ne ulaştırılan, seyahat başlangıç tarihinde Tekne’nin Kiracı’ya teslimatı sırasında Kiracı tarafından imzalanan, Tekne’nin kiracıya teslim edildiğini ve Kiracı’nın Hizmetler’den ve Rezervasyon Onayı’nda üzerinde anlaşılmış olan Tekne Sahibi’nin diğer hizmetlerinden yararlandığını kanıtlayan belgeyi ifade eder.

'Tekne Sahibi' bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulunduran sahibi olan, bir Tekne’nin yasal ve yararlanma hakkını elinde bulundurmakta olan sahibince uygun şeklide yetkilendirilmiş olan, ya da bir Tekne’nin kullanımına ilişkin münhasır ve koşulsuz hak kazanmış olan ve Tekne’sini veya diğer İlan’larını bir Kiracı tarafından Rezervasyon yapılması amacıyla Site’de paylaşan, usulüne uygun şekilde temsil edilen bir tüzel kişi olması zorunlu olan Üye’yi ifade eder.

'Rezervasyon' bir Kiracı tarafından belirli bir Tekne Sahibi tarafından sunulan ve Site’de yayınlanan bir Tekne ya da İlan’a yönelik yapılan rezervasyonu ifade eder.

'Rezervasyon Onayı' bir Kiracı tarafından yapılan bir Rezervasyon’un bir Tekne Sahibi tarafından resmi olarak kabulünü ifade eder.

'Rezervasyon Talebi' Kiracı tarafından bir Rezervasyon için, bu Rezervasyon öncesinde yapılan talebi ifade eder.

'İş Günü' Türkiye bankalarının açık olduğu günleri ifade eder.

'İptal ve Değişiklik Seçeneği' bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'İptal ve Değişiklik Şartları' bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'Giriş Tarihi' Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edildiği zamanı ifade eder.

'Çıkış Tarihi' Onaylanmış bir Rezervasyon Talebi’ne ilişkin olarak, mutabık kalınan süre sonunda, Tekne’nin Kiracı tarafından Tekne Sahibi’ne teslim edildiği zamanı ifade eder.

'İçerik' Üye İçeriği ve Viravira İçeriği toplamını ifade eder.

'Avro' Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder. Bu Sözleşme kapsamında, Avro’nun TL karşılığının tespitinde Avrupa Merkez Bankası’nın döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih, söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir.

'Harici Hesap' bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'Ücretsiz İptal Süreci' Rezervasyon Onayı ile başlayan ve en geç Zamanaşımı Tarihi’ne kadar sürebilen, en çok 3 günlük (72 saatlik) süreyi ifade eder.

'Tam Rezervasyon Bedeli' bir Rezervasyon’a ilişkin olarak Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilecek hizmetler karşılığında Kiracı’nın ödemekle yükümlü olduğu tekne rezervasyon bedeli, temizlik ücreti, yemek ücreti ve kaptan ücreti de dahil olacak şekilde ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü ücretin toplamını ifade eder.

'İlan' bir Tekne Sahibi tarafından Site’de rezervasyon için müsait olması sebebiyle paylaşılan ve Site’de yayınlanmadan önce Hizmet Sağlayıcı’nın onayına tabi olan, belirli bir Tekne’nin, mürettebat detayları, sağlanan hizmetler, Tekne’nin teknik ve diğer özellikleri ile yakıt ve yemek masrafları ile Tam Rezervasyon Bedeli’ne dahil ya da hariç tutulacak herhangi başka giderlere ilişkin şartları içeren ilanı ifade eder.

'Zamanaşımı Tarihi' bu Sözleşme’nin Bölüm – 5 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'Üye' Şartlar & Koşullar’ı kabul etmek suretiyle Site’yi kullanarak hesap kaydı gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

'Üye İçeriği' Üye’nin Site ya da Hizmetler vasıtasıyla oluşturacağı İlan ya da üye profilinde paylaştığı, yayınladığı, buraya yüklediği, ilettiği ya da dahil ettiği tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyalleri ifade eder.

'Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'' ya da 'ÖHS' ödeme kabul edebilmek için gereken ödeme hizmetlerini sunan, ödeme aracısı bir üçüncü taraf şirketi ifade eder.

'Kiralama Süreci' onaylanmış Rezervasyon’un Giriş Tarihi ile başlayıp Çıkış Tarihi ile biten zaman zarfını ifade eder.

'Kiracı' reşit yaşta ve kontrat yapma yetkinliği olan gerçek bir kişi veya usulüne uygun şekilde temsil edilen tüzel bir kişi olan, belirli bir Tekne Sahibi ile bir Tekne için Rezervasyon yapmak amacıyla tekne kiralama ilişkisine giren ve Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi Kabul etmiş bir Üye’yi ifade eder.

'Hizmet Sağlayıcı' Yeşilce Mahallesi, Emirşah Sokak, No: 21, 34418, Kağıthane, İstanbul, Türkiye, adresinde kayıtlı ve Türkiye’de kurulu olan Viravira Teknoloji ve Turizm AŞ’yi ifade eder.

'Hizmetler' tanımlı Site’den erişilebilen, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracı’ları birleştiren online platform da dahil olmak üzere Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan tüm hizmetleri ifade eder.

'Hizmet Bedeli' Site vasıtasıyla bir Tekne ya da İlan’ın Rezervasyon’u sonrasındaki Rezervasyon Onayı ile birlikte Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya Hizmetler’in sağlanmasının karşılığı olarak ödenme yükümlülüğü oluşan, Tam Rezervasyon Bedeli’inin (başka şekilde anlaşılmadığı takdirde) %20 + KDV’sine eşit toplamı ifade eder. Hizmet Sağlayıcı üzerinde anlaşılan yüzdeyi tanıtım ya da herhangi başka amaçla düşürme ya da yükseltme hakkına sahiptir.

'Hizmet Sağlayıcı İçeriği' ya da 'Viravira İçeriği' Hizmet Sağlayıcı’nın Site ya da Hizmetler vasıtasıyla sunduğu, bir üçüncü taraftan lisanslanmış içeriğin de dahil edildiği fakat Üye İçeriği’nin hariç tutulduğu tüm metin, grafik, resim, müzik, yazılım, ses dosyası, görüntü dosyası, bilgi ya da diğer materyali ifade eder.

'SPS' bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'SPS İçeriği' bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'Şartlar & Koşullar' ya da 'Şartlar' bu Sözleşme’de bulunan ve Hizmet Sağlayıcı’nın tam takdiriyle yapabileceği tüm değişiklikler ile birlikte tüm şart ve koşulları ifade eder.

'Biz' ya da 'biz' Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder.

'KDV' katma değer vergisini ifade eder.

'Viravira' tescilli bir marka olan Viravira’yı ifade eder.

'Viravira Hesabı' bu Sözleşme’nin Bölüm – 3 isimli kısmında atfedilen anlamı ifade eder.

'Biz' Hizmet Sağlayıcı’yı ifade eder.

'İnternet Sitesi' ya da 'Site' Hizmet Sağlayıcı tarafından sahip olunan, yönetilen ve kayıtlı bulunulan, https://www.viravira.co alan adına sahip online platform ile ona bağlı tüm uygulama ve sosyal paylaşım hesaplarını ifade eder.'Siz' ya da 'siz' yerine göre Üyeler, Tekne Sahipleri, Kiracı’ları ve Site’nin kullanıcılarını ifade eder.


2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI, AKDEDİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER

Viravira, Site ve Hizmetler’i erişilebilir kıldığı herhangi diğer siteler de dahil olmak üzere farklı kanallardan, kiralık Tekneler’e sahip Tekne Sahipleri ile bunları kiralamayı hedefleyen Kiracı’ları birleştiren bir platform sağlar.

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri ve Kiracılar’a, münhasır olmayan, devredilemeyen ve geri alınamayan bir izin sağlamak suretiyle bu Site’de bulunan ve bu Şartlar & Koşullar’a tabi olan Hizmetler’i sunar. Hizmetler’in kayıtlı bir kullanıcısı olmamış olsanız dahi, Site’ye ya da Hizmetler’e kayıt olarak, erişim sağlayarak ve/veya Site’yi kullanarak bu Şartlar & Koşullara uyum sağlamayı ve bu Şartlar ile yasal olarak bağlı bulunmayı kabul etmiş olursunuz. Okuduğunuzu ve anladığınızı onayladığınız bu Şartlar & Koşullar, Site ve Hizmetler ile tüm İçerik’e erişiminizi düzenler ve sizinle Hizmet Sağlayıcı arasındaki yasal, bağlayıcı anlaşmayı oluşturur. Hizmet Sağlayıcı, zaman zaman, önceden size haber vermeksizin bu Şartlar ve Koşullar’ı değiştirebilir. Şartlar & Koşulları’ın en güncel versiyonunu https://www.viravira.co/termsofuse adresinden inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Site’de belirli hizmetleri kullanırken, sizin Site’yi ve söz konusu hizmetleri kullanımınıza ilişkin belirli ilke ve kurallar yayınlanabilir. Hizmet Sağlayıcı ile ilişkiniz, Site’da zaman zaman yayınlanabilecek tüm ilke ve kurallara tabidir. Eğer bu Şartlar & Koşullar’ın en güncel versiyonunu kabul etmiyorsanız, Site ya da Hizmetler’den bilgi edime veya Site ya da Hizmetler’i kullanmaya devam etme hakkınız bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı, tekne kiralama veya mürettebat sağlama ve/veya diğer ilan ve ve hizmetlere ilişkin organizatör, acente veya hizmet sağlayıcısı olarak iş yapmaz. Hizmet Sağlayıcı sigortacı ya da sigorta acentesi olarak çalışmaz. Hizmet Sağlayıcı vergi danışmanlığı sağlayamaz ve sağlamaz. Tekne Sahipleri ve Kiracılar vergi danışmanlarına danışarak kendi vergi beyan gerekliliklerine karar vermek konusunda sorumlu olduklarını anlar ve kabul ederler. Hizmet Sağlayıcı, bir Kiracı veya Tekne Sahibi’nin beyan edilmemiş herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutulamaz.

Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahipleri ve Kiracı’ların, belirli bir Tekne’nin veya İlan’ın Rezervasyon’u için anlaşıp ayarlama yapabilmeleri için Site’yi açık bulundurur ve Kiracı’lardan Tekne Sahibi adına ödeme kabul etme ve bu ödemeyi Tekne Sahibi’ne iletmek amacıyla aracılık yapar.

Eğer bir Kiracı Tekne’niz için bir Rezervasyon talep eder ve Tekne’nizi kullanırsa, bu Kiracı ile girdiğiniz herhangi bir anlaşma siz ve Kiracı arasındadır ve Hizmet Sağlayıcı bu anlaşmaya taraf değildir ve bu anlaşmanın şartlarınca bağlı olmaz.

Onsekiz (18) yaşını doldurmamış Üye’ler Kiracı veya Tekne Sahibi olarak kabul edilmeyecektir. Üye, Kiracı veya Tekne Sahibi olabilmek için, onsekiz (18) yaşın üzerinde olduğunu ve sağladığı tüm kişisel bilgilerin doğru olduğunu bildirir ve garanti eder. Kiracı, kendi adına ya da onun adına hareket eden herhangi bir acente ya da temsilci adına, bir Tekne Sahibi ile anlaşmaya girecek yasal yetkinliği olduğunu bildirir ve garanti eder.

Hizmet Sağlayıcı’nın, Tekne Sahipleri ve Site ya da Hizmetler’in diğer kullanıcılarının davranışlarının ya da herhangi bir Tekne ya da İlan’ın üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bu anlamdaki tüm yükümlülüğü yasalarca izin verilen en geniş kapsama kadar reddeder.

Hizmet Sağlayıcı ve Üye, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Metin aksini gerektirmediği sürece, tekil sözcükler çoğulları ve de tam tersini ifade edecektir. Başlıklar bu Sözleşme’yi kurarken göz ardı edilecektir. Başka bir belgenin bir hüküm / bölümüne açık bir referans yapılmadığı sürece 'Hükümler' / 'Bölümler' bu Anlaşmanın hükümleri ve bölümleri anlamına gelir.


3. ÜYELİK

Bu Site’nin belirli özelliklerine erişmek, İlan yaratmak ya da Rezervasyon yapmak için bir hesap ('Viravira Hesabı') oluşturmak ve Üye olmak zorundasınız. Üye olma sürecini tamamlayarak doğrudan Site üzerinden ya da (her biri bir 'Harici Hesap' olan, Facebook ve Google’ı dahil eden ama bunlarla sınırlı olmayan) belirli üçüncü taraf sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza ('SPS'), aşağıda anlatıldığı, gibi Site üzerinden giriş yaparak kayıt oluşturabilirsiniz.

Bu Site ve Hizmetler’in işleyişinin bir parçası olarak, Viravira Hesabı’nızı Harici Hesap’larınızla, (i) Harici Hesap giriş bilgileriniz Hizmet Sağlayıcı’ya Site üzerinden sağlayarak, ya da (ii) Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza, bu Harici Hesaplarınızı kullanımınızı düzenleyen ilgili şartlar ve koşullar tarafından izin verildiği şekliyle, erişim yapmasına izin vermek suretiyle bağlayabilirsiniz. Harici Hesap giriş bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcı’ya açık etmek ve/veya Hizmet Sağlayıcı’ya Harici Hesap’ınıza (bu sözleşmede bahsi geçen fakat bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir sebeple) erişim izni vermek konusunda yetkili olduğunuzu, Hizmet Sağlayıcı’yı herhangi bir parasal bedel ödetmeksizin ya da bu SPS tarafından dayatılan herhangi bir kullanım kısıtına tabi tutmaksızın kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’ya herhangi bir Harici Hesap’ınız için erişim izni sağlarken Hizmet Sağlayıcı’nın Harici Hesap’ınıza sağladığınız ve kaydettiğiniz herhangi bir içeriğe ('SPS İçeriği'), Site’de Viravira Hesabı’nız ve Viravira Hesabı profil sayfanız yoluyla gösterilmek üzere erişeceğini, kullanılabilir hale getireceğini ve (eğer mümkünse) kaydedeceğini kabul edersiniz. Bu Şartlar ve Koşullar’da başka şekilde belirtilmediği taktirde, eğer varsa, bu Şartlar & Koşullar’ın tüm amaçları için, bütün SPS İçeriği Üye İçeriği olarak Kabul edilecektir. Şeçtiğiniz Harici Hesap’a bağlı olarak ve bu Harici Hesap’a kurduğunuz güvenlik ayarlarına tabi olarak, Harici Hesap’ınızda paylaştığınız kişisel bilgiler Viravira Hesabı’nızda ve Site ile Hizmetler’de kullanılabilir hale getirilecektir. Eğer bir Harici Hesap ya da ilişkili hizmet kullanılamaz hale gelir ya da SPS Servis Sağlayıcı’nın bu Harici Hesap’a erişimini durdurursa, bu noktadan sonra SPS İçeriği Site’de bulunmayacaktır. Herhangi bir anda Site’nin 'Hesabım' bölümüne erişerek Viravira Hesabı’nızla Harici Hesap arasındaki bağlantıyı kaldırma hakkınız vardır. SPS ile Harici Hesap’ınıza ilişkin ilişkiniz yalnızca bu SPS ile olan anlaşma(ları)nızca düzenlenir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’ni, doğruluk, yasallık ya da ihlalsizlik dahil herhangi bir amaçla incelemek gayretinde bulunmaz ve Hizmet Sağlayıcı herhangi bir SPS İçeriği’nden sorumlu değildir.

Viravira Hesabı’nız ve Viravira Hesabı profil sayfanız, Site’yi kullanmanız için, sağlamış olduğunuz ya da yukarda tasvir edildiği şekilde SPS’den elde edilen kişisel bilgilere dayanarak oluşturulacaktır. Hizmet Sağlayıcı bu bilginin kapsamına karar verir ve bu kapsamı genişletebilir. Bu bilgileri sağlamak istemeyen kişi Üye olamaz. Birden (1) fazla aktif Viravira Hesabı’nız olamaz. Üyelik esnasında doğru, güncel be eksiksiz bilgi sağlamayı ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olacak şekilde güncellemeyi kabul edersiniz.

Hizmet Sağlayıcı, (i) Birden (1) fazla Viravira Hesabı oluşturursanız, ya da (ii) kayıt esnasında veya daha sonra sağlanan herhangi bir bilginin yanlış, hileli, eski ya da eksik olduğu kanıtlanırsa Viravira Hesabı’nızı askıya alma ya da sonlandırma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmına başvurunuz.

Şifrenizi güvende tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi bir üçüncü tarafa açık etmeyeceğinizi ve Viravira hesabınız altındaki tüm aktivite veya aksiyonlar için tam sorumluluk alacağınızı, bu aktivite ve aksiyonlar için izin vermenizden bağımsız olarak, kabul edersiniz. Viravira Hesabı’nızın herhangi bir izinsiz kullanımını anında Hizmet Sağlayıcı’ya bildireceğinizi kabul edersiniz.


4. İLAN

İlan Oluşturma
Üye olarak İlan oluşturabilirsiniz. İlan oluşturan Üye’ler ('Tekne Sahibi' olarak ifade edilir) ilanı verilecek Tekne hakkında açıklama, fotoğraflar, konum, büyüklük, özellikler, mürettebat, sahiplik belgeleri, Tekne’nin müsaitliği, fiyat, iptal politikası, ilgili kurallar, ve parasal koşulları da dahil olmak üzere çeşit bilgiler sunmak zorundadır. Bir İlan’ın yayınlanmasından önce Hizmet Sağlayıcı bu İlan’ı onaylayacaktır.

Yayınladığınız herhangi bir İlan ve bütün İlan’lardan sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. Buna göre, yayınladığınız herhangi bir İlan’ın ve bir İlan sonucunda Tekne’nin Rezervasyonu ya da bir Kiracı tarafından kullanımında (i) herhangi bir üçüncü taraf ile girdiğiniz herhangi bir anlaşmanın ihlal edilmeyeceğinden, (ii) (a) tüm yasalara, vergi yükümlülüklerine ve yayınladığınız bir Ilan’a dahil olan herhangi bir Tekne’ye uygulanabilecek, sigorta gerekliliklerine, sahil güvenlik düzenlemelerine, imar kurallarına, marina düzenlemelerine ve Tekneler’in kiralanması ve işletilmesine ilişkin yasalar da dahil olmak üzere kural ve düzenlemelere uyulduğundan, (b) üçüncü tarafların haklarıyla çelişilmeyeceğinden sorumlu olacağınızı kabul ve taahhüt edersiniz. Hizmet Sağlayıcı bir Tekne Sahibi’nin uygulanabilir herhangi bir yasa, kural ve düzenlemeye uygunluğundan sorumlu değildir. Hizmet Sağlayıcı herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin, herhangi bir İlan’a erişimi kaldırma ya da engelleme hakkını saklı tutar.

Üye, bir Tekne için ilan oluştururken Hizmet Sağlayıcı’ya Tekne’nin sahipliğini kanıtlayan belgeleri ve Tekne’nin kullanımına ilişkin herhangi ilgili yasa tarafından şart koşulan tüm lisans ve izinlerini sunar.

Tekne Sahibi şunları taahhüt eder, beyan eder ve üstlenir:
Tekne Sahibi Tekne ve İlan’ın yasal ve kullanım hakkını elinde bulunduran sahibidir ve/veya Tekne’yi kullanmak, kiralamak ve İlan sunmak konusunda uygun şekilde yetkilendirilimiştir ve/veya Tekne’nin kullanımı ve kiralanması ile İlan’ın oluşturulmasına ilişkin münhasır ve koşulsuz bir hak elde etmiştir.

Tekne Sahibi Tekne‘nin kullanımı için gereken tüm lisans, izin, sigorta ve herhangi diğer gereklilikleri edinmiştir ve bu lisans, izin ve sigortalar Hizmetler’in kullanımı sırasında, bu Şartlar & Koşullar’ın hükümde olduğu zaman zarfında ve Kiralama Süresi boyunca yürürlükte kalacaktır.

Tekne Sahibi tarafından Site’ye yüklenen Tekne’ye ilişkin herhangi bir resim, fotoğraf, çizim, ikon, logo, grafik, imaj, Site’deki Kiracı tarafından kiralanan Tekne’ye aittir ve Tekne ile ilgili verilen tüm bilgiler doğru ve gerçektir.

Tekne Sahibi Kiracı’ya sağladığı hizmetler konusunda somut bilgi ve uzmanlık sahibidir ve hizmetlerinin altyapısındaki kaliteyi hizmeti verdiği süre boyunca sürdürür.

Hizmetler süresince, Kiralama Süreci boyunca ve bu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülüğü yerine getirebilecek, itibar sahibi bir sigorta şirketince düzenlenmiş, bir veya birden fazla sigorta poliçesi vardır.

Site veya Hizmet Sağlayıcı’nın işleri üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenen bir yasa ya da düzenleme ihlali bulunmaz.

Tekne Sahibi ya da Tekne Sahibi’nin herhangi bir iştirak ya da ilişkili tarafına karşı, Hizmetler ya da Kiralama Süreci’nde sağlanan hizmetler üzerinde olumsuz etki yaratan ya da yaratması makul olarak beklenen hiçbir iddia ve soruşturma yapılmamakta veya yürütülmemektedir.

Hizmetlerini sağlarken makul özen ve beceri sergileyecektir.

İlan İçeriği
Tekne Sahibi olarak Site üzerindeki tüm Tekne ve İlanlar’ınızdan tek başınıza sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz. İlanlar’ın Hizmetler vasıtasıyla halka açık olarak sunulacağını onaylar ve kabul edersiniz. Diğer Üye’ler Tekne’nizi, İlan’ınızda sağlanan bilgilere dayanarak, Hizmetler vasıtasıyla rezerve edebileceklerdir.

Tekne Sahibi olarak Hizmet Sağlayıcı’ya sizin tarafınızdan Tekne veya İlanlar’ınıza ilişkin İnternet Sitesi’nde yayınlanan Üye İçeriği’ne ilişkin geri alınamaz bir izin ve kullanım hakkı sağladığınızı kabul edersiniz. İzin ve hak, Hizmet Sağlayıcı’nın işinin tanıtımı için uygun bulduğu taktirde bu İçerik ve tüm diğer bilgileri, sosyal paylaşım siteleri, bültenler ve herhangi başka tür reklam ve ticari amaç için kullanımını kapsar, fakat bununla sınırlandırılamaz.

Tekne Sahibi, Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne Sahibi’nin Site’ye yaptığı yüklemeleri inceleyebileceğini ve Tekne Sahibi’nin, isim soyad, şirket adı, Tekne adı, diğer sitelere bağlantılar, telefon numaraları gibi kimliğini ifşa ettiğine inandığı ve/veya Tekne Sahibi tarafından yapılan yasa dışı ya da Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar ve Koşullar’ını ya da uygulamadaki yasayı ihlal eden yüklemeler de dahil olmak üzere dilediği içeriği kaldırabileceğini ya da yayınlamayı reddedebileceğini kabul eder.

Eğer Tekne Sahibi ve/veya ilgili İlan Hizmet Sağlayıcı’nın Şartlar & Koşullar’ına ya da uygulamadaki yasaya uygunluk göstermezse Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ne Hizmetler’ini sağlamayı askıya alabilir ya da durdurabilir.

İlan Arama
Üyeler Site içerisinde, açıklamalar, fotoğraflar, fiyatlar da dahil olmak üzere Tekne’ye ilişkin bilgileri içeren uygun İlanlar’ı araştırıp görüntüleme ve Rezervasyon talep etme imkanına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmetler’i sağlarken ifşa ettiği bilgiler her bir Tekne Sahibi tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya sağlanan bilgilere dayanır. Kiracılar’ın Site’ye yüklenen bilgileri kontrol etmeleri önemlidir. Hizmet Sağlayıcı’nın Tekne’ye veya herhangi bir İlan’a ilişkin Site’ye yüklenen bilginin doğru ve gerçek olduğuyla ilgili bir sorumluluğu yoktur.

İlan Özelleştirme
Tekne Sahipleri Tekne ve İlan’larının müsaitlik ve fiyatlarını ayarlamak, şart ve koşullarını yayınlamak, gelen rezervasyonları yönetmek, Site’nin Üyeler’i ile iletişime geçmek, Rezervasyon Talebi almak, revize fiyat ve diğer şartlar yollamak, hizmetleri karşılığında yorum almak ve diğer birçok konuda, bu Şartlar ve Koşullar’a tabi olarak serbesttir.
Bir Üye Rezervasyon Talebi yollamadan önce Tekne Sahibi’ne talep edilen tarihler, fiyatlar ve diğer koşullara iliştirilmiş bir mesaj yollayarak Tekne Sahibi’nden özelleştirilmiş teklif talep edebilir. İki taraf özelleştirilmiş koşulları Site’nin mesajlaşma özelliğini kullanarak tartışabilir. Belirli bir Tekne Sahibi ile iletişime geçmek isteyen bir Üye, açılan mesajlaşma penceresine talep edilen tarihleri ve bir yazı metni girmek zorundadır. Bir Üye bir Tekne Sahibi’ne yalnızca bir İlan’a yönelik olarak mesaj atabilir. Tekne Sahibi, anlaşılan şartlara dayanarak özelleştirilmiş bir teklif gönderme ya da de talepleri mesajlaşma sırasında reddetme konusunda serbesttir.

Bir Üye ile Tekne Sahibi arasında gönderilen mesajlarda, (i) telefon numarası, (ii) tekne ismi, (iii) adres ve e-posta adresi dahil olmak üzere herhangi bir iletişim bilgisi (iv) isim, soyadı ya da Site’de gözükmeyen herhangi başka isimler de dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi yazmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Hizmet Sağlayıcı tüm mesaj akışlarını görüntüleme hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı taraflar arasında paylaşılan herhangi bir tür kişisel bilgi paylaşımını tespit ettiği takdirde, bu Sözleşme’nin Bölüm – 14 isimli kısmında anlatıldığı gibi, Viravira Hesabı’nı askıya alma, sonlandırma ya da devreden çıkarma hakkına sahiptir.

Tekne Sahipler’i Site’de gösterilen fiyat, müsaitlik ve diğer bilgileri güncel tutmak konusunda tam sorumluluğa sahiptir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Tekne Sahibi ile Kiracı arasında iletişim kurdurmaktan sorumludur. Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi ve Kiracı arasındaki anlaşmanın kapsamına giren hizmetlerin icra edilmemesi veya tam ve uygun icra edilmesinden sorumlu tutulamaz. Her bir Tekne Sahibi Site’de gösterilen bilgilerin (fiyatlar ve müsaitlik durumu dahil olmak üzere) doğruluğu, tamlığı ve gerçekliği konusunda her daim sorumludur. Site, herhangi bir Tekne Sahibi’nin kalite, servis seviyesi ve değerlendirmesi hakkında bir öneri veya onay mercii değildir ve bu şekilde değerlendirilmemelidir.


5. REZERVASYON

Rezervasyon
Site üzerinden bir Kiracı, Site’de yayınlanan belirli bir Tekne veya İlan için bir Rezervasyon Talebi gönderebilir. Kiracı Rezervasyon Talebi yapar yapmaz Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahibi’ni e-posta, kısa mesaj ya da mesaj yolu ile bilgilendirir.

Tekne Sahibi iseniz ve Hizmetler vasıtasıyla bir Rezervasyon Talebi aldıysanız, bu Rezervasyon Talebi’ni talebin yapıldığı andan itibaren (Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlı olarak) en çok yirmi dört (24) saat içinde onaylamanız ya da reddetmeniz gerekmektedir, aksi taktirde Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilebilir. Eğer Giriş Tarihi’nin başlangıcı ile Rezervasyon Talebi’nin yapıldığı an arasındaki süre yirmi dört (24) saatten azsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni Giriş Tarihi’nin başlangıcına (00:00) kadar onaylamalı ya da reddetmelidir.

Hizmet Sağlayıcı Tekne Sahipleri’nin hangi Üye’nin talebini onaylayacağına dair bilinçli kararlar alabilmesine yardımcı olabilmek için belirli işlevler sağlar. Tekne Sahibi olarak davranış ve ihmallerinizden sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz.

Hizmetler vasıtasıyla bir Rezervasyon talep edildiğinde sizinle, onay ya da ret öncesi mevcut olan bilgilerini görüntüleyebilmeniz için Kiracı’nın Viravira Hesabı profil sayfasının bağlantısı paylaşılır. Eğer bir Tekne’nin Rezervasyon Talebi’ni bahsi geçen yirmi dört (24) saatlik süre zarfında onaylama imkanınız olmaz veya reddetme konusunda kararsız kalırsanız, talep edilen Rezervasyon için Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilen tutar ilgili Kiracı’ya iade edilebilir ve, eğer varsa, kredi kartı üzerindeki provizyon kaldırılabilir. (Bu Sözleşme’nin Bölüm – 6 isimli kısmında detaylı bir şekilde anlatılmıştır).

Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin Rezervasyon Talebi’ni onaylamasıyla tamamlanır. Kiracı tarafından talep edilen bir Rezervasyon Talebi’ni onayladığınızda Hizmet Sağlayıcı Hizmetler vasıtasıyla size ve Kiracı’ya bu Rezervasyon’un onaylandığına dair e-posta, kısa mesaj ya da mesaj gönderecektir.

Eğer bir Üye bir Tekne Sahibi’ne özelleştirilmiş teklif talebine yönelik bir mesaj gönderirse Rezervasyon Talebi süreci başlar. Eğer iki taraf özelleştirilmiş tarihler, fiyat ve diğer koşullar konusunda anlaşılırsa ve Tekne Sahibi bahsi geçen koşulları Site üzerinden onaylarsa, Tekne Sahibi Rezervasyon Talebi’ni onaylamış sayılır ve bu özel durum dahilinde ödeme sonrasında başka bir Rezervasyon Onayı’na gerek duyulmaz.

Tekne Sahibi Kiracı ile ayrı bir sözleşme imzalayabilir ve imzalaması tavsiye edilir. Hizmet Sağlayıcı ne bu tür bir sözleşmede taraf olacak, ne de bu tür bir sözleşmenin şart ve koşulları ile bağlı olacaktır. Hizmet Sağlayıcı yalnızca Kiracı ve Tekne Sahibi arasında, Rezervasyon detaylarını ilgili Tekne Sahibi’ne ileten, Kiracı’ya Tekne Sahibi adına onay ya da ret e-postası ileten ve Ön Ödeme'yi tahsil eden aracı olarak hareket eder. Bu Sözleşme’de aksi belirtilmediği taktirde, bu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hüküm, Kiracı ve Tekne Sahibi arasında imzalanabilecek anlaşmalar da dahil olmak üzere diğer anlaşmaların herhangi bir hükmü ile çelişiyorsa, bu Anlaşma’da yer alan hüküm esas alınacaktır.

Üye olarak Site üzerinden belirli bir Tekne Sahibi ile bir Rezervasyon yaptığınızda Rezervasyon Onayı’nı referans almanız gerekecektir ve Rezervasyon Onayı’nın ve ilgili Tekne Sahibi ile bu Rezervasyon’a özgü oluşturulan ödeme, iptal ve diğer koşulları içeren rezervasyon şartları ve koşullarının bağlayıcılığına tabi olacaksınız.

Bir İlan’la ilişkili iptal ve değişiklik için son gün, Tekne Sahibi tarafından İlan oluşturma sırasında belirlenen, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Seçeneği tarafından yönetilir.


6. HİZMET BEDELLERİ VE ÖDEMELER

Tam Rezervasyon Bedeli
Kiracı, Site üzerinden bir Tekne Sahibi’nin Tekne’sini rezerve etmeye karar verdiğinde, Tekne Sahibi’nin Site’deki İlan’ından gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli’ni ödemeyi onaylar ve kabul eder.

Her bir İlan’a ilişkin Tam Rezervasyon Bedeli’ne karar vermek Tekne Sahibi’nin sorumluluğudur. Tam Rezervasyon Bedeli’ne KDV dahil olmalıdır. Bir Kiracı sizin Tekne ya da İlan’ınıza yönelik Rezervasyon talep ettiğinde bu Rezervasyon için belirlediğiniz fiyatın değiştirilemeyeceğini anlar ve kabul edersiniz.

Rezervasyon Talebi gönderebilmek için Kiracı’nın ödeme bilgilerini girmesi gerekir. Ödeme, kredi kartı, banka kartı ya da Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilen herhangi başka bir ödeme yöntemi ile yapılabilir. Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Rezervasyon Talebi tamamlanmadan önce bu karta provizyon koyulabilir. Ön Ödeme'ye eşit tutar Rezervasyon Talebi sırasında doğrudan çekilecek ya da bloke edilecektir. Ödemenin banka kartı ya da herhangi başka ödeme yöntemi ile yapılması durumunda Ön Ödeme Rezervasyon Talebi sırasında tahsil edilecektir.

Rezervasyon Talebi’nin gönderildiği an ile Giriş Tarihi arasındaki süre yirmi dört (24) saatten fazla ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon’u onaylamak ya da reddetmek için yirmi dört (24) saat verilir. Bahsi geçen süre yirmidört (24) saatten az ise, Tekne Sahibi’ne Rezervasyon Talebi’ni onaylamak ya da reddetmek için Rezervasyon Talebi’inin yapıldığı günün ertesi günü 00:00’a kadar süre tanınır. Eğer Tekne Sahibi bu zaman dolana kadar hiçbir aksiyon almazsa Rezervasyon Talebi otomatik olarak iptal edilir.

Eğer bir Rezervasyon Talebi reddedilir, süresi dolar ya da iptal edilirse, eğer varsa, Kiracı’nın kredi kartına koyulmuş olan provizyon kaldırılır veya tahsil edilmiş olan tutar Kiracı’ya iade edilir.

Bu Şartlar ve Koşullar uyarınca, Tekne Sahibi’nin Kiracı’ya sağladığı hizmetlerin ifası Tam Rezervasyon Bedeli tahsil edilene kadar başlamayacaktır.

Ücretsiz İptal Süreci
Rezervasyon Onayı’nın alınmasını takiben Kiracı’ya Rezervasyon’u yeniden değerlendirmesi için Ücretsiz İptal Süresi tanınır.

Ücretsiz İptal Süreci Rezervasyon Onayı’nın alınması ile başlar ve en çok üç (3) gün sürer. Eğer Zamanaşımı Tarihi ile Rezervasyon Onayı’nın alındığı tarih arasında üç (3) günden kısa süre varsa, Ücretsiz İptal Süresi Zamanaşımı Tarihi’nde sona erer.

Eğer, Ücretsiz İptal Süreci boyunca Kiracı onaylanmış Rezervasyon’u geri çekmek isterse, herhangi bir ücret ödemeden bunu gerçekleştirebilir. Eğer, Rezervasyon Talebi sırasında Kiracı ödeme yöntemi olarak:
 • Kredi kartını seçtiyse, Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir. Eğer çekim yerine blokaj yapılmışsa, Ön Ödeme’ye eşit tutarda bloke, Kiracı’nın kredi hesabından kaldırılır.
 • Diğer yöntemleri seçtiyse, tahsil edilen Ön Ödeme’ye eşit tutar Kiracı’ya iade edilir.

Eğer Ücretsiz İptal Süresi’nin sonundan Kiracı hiçbir aksiyon almazsa:
 • Ücretsiz iptal hakkı kaybolur.
 • Tekne Sahipleri Rezervasyon Onayı’nda bahsi geçen hizmetleri sağlamakla yükümlü hale gelir.
 • Bu andan itibaren Rezervasyon yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları tarafından izin verildiği taktirde iptal edilebilir.

Hizmet Bedeli
Tekne Sahibi, bir Kiracı ile Site ve Hizmetler’i kullanarak Rezervasyon sürecini tamamladığı taktirde, Site ve Hizmetler’in kullanımı karşılığından Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’ni tahsil edeceğini kabul eder. Site’de gösterilen Tam Rezervasyon Bedeli Hizmet Bedeli’ni içermelidir.

Hizmet Bedeli, Site’de yayınlanan her bir Tekne ya da İlan için alınan Rezervasyon’da oluşan Tam Rezervasyon Bedeli’nin (başka türlü anlaşılmadığı taktirde) %20 + KDV toplamına eşit tutardadır. Hizmet Bedeli, Tekne Sahibi’ne yapılan ilk ödemeden mahsup edilir.

Tekne Sahibi ve Kiracı, Ücretsiz İptal Süreci’nin bitimi sonrasında Hizmet Bedeli’nin, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışındaki tüm koşullarda geri ödemesiz olduğunu onaylar ve kabul eder.

Ödemeler
Hizmet Sağlayıcı tarafından, Site üzerinden yapılan Rezervasyonlar için Kiracı’lardan alınan tüm ödemeler, tahsil edilen tutardan Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın Tekne Sahibi’ne iletilmesi zorunluluğu şartına tabi olarak, ÖHS tarafından tutulacaktır. Ön Ödeme’den Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar ÖHS tarafından, Giriş Tarihi’nden en erken bir gün sonra, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’na tabi olarak, Tekne Sahibi’ne iletilir.

Tekne Sahibi seyahat başlangıç gününde Tekne’nin Kiracı’ya teslimatı sırasında Tekne Teslim Dokümanı’nı Kiracı’ya imzalatmak zorundadır. Tekne Teslim Dokümanı daha sonra Hizmet Sağlayıcı’ya mesaj, e-posta ya da posta yoluyla iletilir. Hizmet Sağlayıcı, burada anlatılan, Kiracı’nın Rezervasyon’u iptal ettiği ya da teslimat sırasında orada bulunmadığı durumları da kapsayan durumlar dışında, Tekne Teslim Dokümanı’nı almadan Tekne Sahibi’ne herhangi bir ödeme sağlamayacaktır.

Kiracı olarak bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, bu Sözleşme’nin Bölüm – 7 isimli kısmında anlatılan İptal ve Değişiklik Koşulları’ndaki iade oranları uygulanacaktır. Duruma bağlı olarak, hiçbir iade sağlanmama ihtimalini göz önünde bulundurunuz. Bu bağlamda, Kiracı’ların her bir Rezervasyon Talebi öncesinde ilgili Rezervasyon’un şartlarını kontrol etmeleri tavsiye edilir. Ayrıca, Ücretsiz İptal Süresi dolduğunda, bu Sözleşme’de tarif edilen durumlar dışında, Hizmet Bedeli iade edilmez ve Hizmet Sağlayıcı’nın (bu şeklide uygulamayı uygun gördüğü taktirde) Ön Ödeme’den Hizmet Bedeli düşülmüş tutarı Kiracı’ya iade zorunluluğu yalnızca İptal ve Değişiklik Şartları’na tabi olarak bulunur.

Giriş Tarihi’nde, Tekne, Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya teslim edilir. Bu tarih itibarıyla, Tekne Sahibi’nin 7 gün içerisinde Tam Rezervasyon Bedeli’ne denk gelen tutarın faturasını keserek Kiracı’ya yollaması gerekmektedir. Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya kiralama hizmetinin başarıyla verildiği durumlarda Tekne Sahibi’nin faturanın bir kopyasını Hizmet Sağlayıcı’ya göndermesi gerekmemektedir. Fakat, bu Sözleşme’nin şartları altında Tekne Sahibi’nin ödeme almaya hak kazandığı ancak kiralama hizmetinin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya verilmediği ve talep üzerine Hizmet Sağlayıcı’nın ÖHS ve kart veren bankaya ilgili faturayı ibraz edemediği durumlarda, Hizmet Sağlayıcı ters ibraz riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskten kaçınmak için, aşağıda belirtilen durumlarda Tekne Sahibi’nin fatura kesmesi ve bir kopyasını mesaj, e-posta veya posta yoluyla Hizmet Sağlayıcı’ya göndermesi gerekmektedir: (i) Eğer Rezerevasyon Ücretsiz İptal Süresi’nden sonraki, Zamanaşımı Tarihi’nden önceki bir tarihte iptal edilirse Tekne Sahibi Tam Rezervasyon Bedeli’nin %50’si ile Ön Ödeme'den küçük olanına denk gelen tutarın faturasını Zamanaşımı Tarihi’nden itibaren beş (5) gün içinde kesmelidir. (ii) Eğer Rezervasyon Zamanaşımı Tarihi’nden sonra iptal edilirse, Tekne Sahibi Ön Ödeme'ye denk gelen tutarın faturasını Zamanaşımı Tarihi’nden itibaren beş (5) gün içinde kesmelidir. (iii) Eğer Kiracı Tekne’yi Giriş Tarihi’nde teslim almazsa, Tekne Sahibi Ön Ödeme'ye denk gelen tutarın faturasını Giriş Tarihi’nden itibaren beş (5) gün içinde kesmelidir. Eğer yukarıda bahsedilen durumlarda Tekne Sahibi fatura kesmeze, Tekne Sahibi’nin bu Sözleşme’nin şartları altındaki her türlü ödeme alma hakkı sonlanır ve Hizmet Sağlayıcı iligli tutar için Kiracı’ya fatura keser.

Eğer Hizmet Sağlayıcı promosyonel bir kampanya sunarsa, indirim ya da Kiracı’lara sağlanan herhangi başka bir fayda Hizmet Sağlayıcı ve Tekne sahibi tarafından, miktar ve yüzdesel oran Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalacak şekilde bölüşülür.

Kiracı, Hizmet Sağlayıcı’yı ve çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve ilişkili taraflarını, Kiracı’nın, çalışanlarının veya acentelerinin herhangi bir hareket ya da iflası ya da bu Şartlar & Koşullar’ın ihlali nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir kayıp, hasar ya da yükümlülük (cezai veya hukuki) karşısında maruz kaldığı yasal giderler ve masraflar dahil tüm eylemleri, iddiaları, masrafları, giderleri tazmin edeceğini taahhüt eder.

Para Birimi
Ödemelerin her biri ve tümü Rezervasyon Para Birimi cinsinden yapılır. İlan’da yer alan İlan Para Birimi Rezervasyon Para Birimi’nden farklı ise, İlan Para Birimi ödeme anında Rezervasyon Para Birimi’ne çevrilir.

Hizmet Sağlayıcı’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde alınan ödemenin Rezervasyon veya Rezervasyon Talebi tarihindeki Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Hizmet Sağlayıcı döviz kurlarındaki değişikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.

Türkiye’den ilan verilen Tekneler için Rezervasyon Para Birimi TL, İlan Para Birimi ise Avro’dur. İlanlar’da yer alan Avro cinsi fiyatlar Avrupa Merkez Bankası’nın ödeme tarihinde geçerli döviz kuru cinsinden TL’ye çevrilir.

Şüpheye mahal vermemek adına, Türkiye’den listelenen Tekneler için Üyeler tüm ödemelerini ödeme tarihindeki Euro’nun TL karşılığı cinsinden yaparlar.

Viravira’nın yapacağı tüm ödemeler ve iadelerde Rezervasyon veya Rezervasyon Talebi tarihinde alınan ödemenin Rezervasyon Para Birimi karşılığı esas alınır. Viravira döviz kurlarındaki değişikliklerden meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

Yuvarlama
Viravira, kendi takdirine bağlı olarak, Tekne Sahipleri’ne ve Kiracılar’a veya Tekne Sahipleri’nden ve Kiracılar’dan yapılacak ödemeleri en yakın tam fonksiyonel ana birimine (en yakın tam TL, Avro veya desteklenen diğer para birimine) aşağı veya yukarı yuvarlayabilir. Örneğin, Viravira 101,50 TL’lik bir tutarı 102,00 TL’ye, 101,49 Avro’luk bir tutarı ise 101,00 Avro’ya yuvarlamaktadır.


7. İPTAL VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Tekne Sahibi bir İlan oluşturduğunda o İlana ilişkin iptal ve değişiklik koşullarını, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenen İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden birini seçerek belirtmek zorundadır.

Aksi Sözleşme’de belirtilmediği sürece rezervasyon süreci ve İptal ve Değişiklik Seçenekleri ile ilgili her türlü tarih Tekne’nin yerel saatine göre belirlenir.

Site’de yayınlanan her bir Tekne veya İlan aşağıdaki İptal ve Değişiklik Seçenekleri’nden yalnızca birine tabi olabilir:

Seçenek – 1: Esnek Rezervasyon
Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz, Kiralama Süreci’nden 3 gün öncesine kadar (Zamanaşımı Tarihi) ise Tam Rezervasyon Bedeli’nin %50’si ile Ön Ödeme tutarının küçük olanını ödemek koşuluyla iptal edilebilir. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir, iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz, devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır, varsa kredi kartı provizyonu kaldırılarak Ön Ödeme tahsil edilir.

Seçenek – 2: Yarı Esnek Rezervasyon
Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz, Kiralama Süreci’nden 7 gün öncesine kadar (Zamanaşımı Tarihi) ise Tam Rezervasyon Bedeli’nin %50’si ile Ön Ödeme tutarının küçük olanını ödemek koşuluyla iptal edilebilir. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir, iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz, devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır, varsa kredi kartı provizyonu kaldırılarak Ön Ödeme tahsil edilir.

Seçenek – 3: Katı Rezervasyon
Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz, Kiralama Süreci’nden 14 gün öncesine kadar (Zamanaşımı Tarihi) ise Tam Rezervasyon Bedeli’nin %50’si ile Ön Ödeme tutarının küçük olanını ödemek koşuluyla iptal edilebilir. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir, iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz, devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır, varsa kredi kartı provizyonu kaldırılarak Ön Ödeme tahsil edilir.

Seçenek – 4: Süper Katı Rezervasyon
Rezervasyon, Tekne Sahibi’nin onayı sonrasında 3 gün süreyle ücretsiz, Kiralama Süreci’nden 30 gün öncesine kadar (Zamanaşımı Tarihi) ise Tam Rezervasyon Bedeli’nin %50’si ile Ön Ödeme tutarının küçük olanını ödemek koşuluyla iptal edilebilir. Zamanaşımı Tarihi itibarıyla rezervasyon kesinleşir, iptal durumunda ücret iadesi yapılmaz, devam etmekte olan ücretsiz iptal hakkı sonlanır, varsa kredi kartı provizyonu kaldırılarak Ön Ödeme tahsil edilir.

Tarih, Tekne ya da İlan tercihlerinde değişim yapmak suretiyle bir Rezervasyon üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir. Bu durumda, Kiracı’nın Rezervasyon’u iptal etmesi ve tercih edilen Tekne ya da İlan için yeni bir Rezervasyon Talebi yapması gerekmektedir.

Eğer, Tekne Sahibi olarak onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederseniz, Hizmet Sağlayıcı’nın, (i) İlan’ınıza yönelik, bir rezervasyonu iptal ettiğinizi belirten otomatik bir değerlendirme yayınlamak, (ii) iptal ettiğiniz rezervasyondaki tarihler için takviminizi ya da İlan’ınızı bloke etmek, ya da (iii) bir iptal bedeli yaptırımda bulunmak da dahil olmak üzere bazı ceza ve yaptırımlar uygulayabileceğini kabul edersiniz. Bu durumda, Tekne Sahibi iptal edilen Rezervasyon’un sahibi olan Kiracı’nın Site üzerinden değerlendirmesini yayınlama hakkınının doğacağını ve bu durumun Tekne Sahibi’nin genel puanını olumsuz yönde etkileyebileceğini bilmelidir. Tekne Sahibi belirli bir Rezervasyon’u iptal ettiği taktirde, Ön Ödeme Kiracı’ya eksiksiz olarak iade edilir. Viravira gulet kiralamalarında Tam Rezervasyon Bedeli’nin %30’unu Ücretsiz İptal Süreci’nin bitmesi sonrasında Tekne Sahibi’ne iletmektedir. Tekne’nin teslim edilmediği durumda, Viravira bu tutarın Tekne Sahibi’nden geri alınarak Kiracı’ya iade edilmesi noktasında en iyi gayreti göstereceğini beyan eder. Söz konusu Rezervasyon’a uygulanan Hizmet Bedeli ilgili Tekne Sahibi’nden, alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edilir. Bu durumda, iptal edilen Rezervasyon sonrası aldığı ilk Rezervasyon için Tekne Sahibi’ne yapılacak ödeme Tam Rezervasyon Bedeli’nden Servis Bedeli düşülmüş tutardan iptal edilen Rezervasyon’a ya da Rezervasyon’lara uygulanan Servis Bedeli düşülmüş tutara eşit olacaktır.

Eğer Tekne Sahibi onaylanmış bir Rezervasyon’u iptal ederse, Hizmet Sağlayıcı, kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir, fakat Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracı’ya yeni bir Tekne sağlamak ya da iptal edilen Rezervasyon’a karşılık bir telafi seçeneği sunmak konusunda hiçbir zorunluluğu yoktur.

Eğer Kiracı Rezervasyon’u iptal etmeksizin Giriş Tarihi’nde Tekne’yi teslim almazsa, Hizmet Sağlayıcı Ön Ödeme’yi Kiracı’dan tahsil eder ve Hizmet Bedeli’ni düştükten sonra kalan tutarı Tekne Sahibi’ne iletir. Kiracı’ya hiçbir para iadesi yapılmaz.

Tekne Sahibi’nin Tekne’yi teslim edememesi durumunda Hizmet Sağlayıcı Ön Ödeme’yi Kiracı’ya iade eder ve Kiracı’ya benzer özelliklerde yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olur. Hizmet Sağlaycı tarafından Tekne Sahibi’nden tahsil edilmesi gereken Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nden, alacağı bir sonraki Rezervasyon sırasında tahsil edilir.

Tekne’nin Tekne Sahibi tarafından Kiracı’ya geç teslimatı durumunda, Tekne Sahibi ve Kiracı sorunu kendi aralarında çözmeye çalışır. Eğer anlaşmaya varılamazsa Kiracı Hizmet Sağlayıcı’yı bilgilendirir. Dört (4) saati aşan gecikmelerde Kiracı Rezevasyon’u iptal etme hakkına ve Ön Ödeme’den Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın iadesine hak kazanır. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine kalmıştır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nden, alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

Teslim edilen Tekne’nin İlan’ında detayları sağlanan Tekne olmaması durumunda Kiracı’nın herhangi bir iptal bedeli ödemeden Rezervasyon’u iptal etme hakkı doğar. Bu haktan faydalanmak için Kiracı’nın Hizmet Sağlaycı’ya ilanı verilen Tekne ile teslim alınan Tekne’nin örtüşmediği iddiasını kanıtlayan nitelikte fotoğraflar ulaştırması gerekir. Kiracı, gereken uyuşmazlığı destekler nitelikteki fotoğrafları gönderdiğinde Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine kalmak üzere, Kiracı’ya tercih edilen Tekne’ye benzer özelliklere sahip bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Yeni bir Tekne bulunamazsa, Ön Ödeme’den Hizmet Bedeli düşüldüğünde kalan tutar Kiracı’ya iade edilir. Hizmet Bedeli’ni Kiracı’ya iade etmek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Hizmet Bedeli’nin Kiracı’ya iade edilmesi durumunda Hizmet Bedeli, ilgili Tekne Sahibi’nden, alacağı gelecek Rezervasyonlar için yapılacak ödemelerden mahsup edilir.


8. GİZLİLİK

Bu politika aşağıdaki konularda topladığımız bilgilere uygulanır:
 • Site’mizin Üyeleri;
 • Hizmetler’imiz kapsamındaki Tekne Sahipler ve Kiracı’lar
 • Bizimle iş yapan kişiler
 • Internet Sitesi’nin kullanıcıları
 • Sizin hakkınızda topladığımız bilgi
Bir Tekne Sahibi, Kiracı ve bizimle iş yapan herhangi bir kişi Hizmetler’imizden faydalanmayı talep ettiğinde Sizler’den, ilgili yasa tarafından izin verilen sınırlar dahilinde, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kredi kartı numarası, hesap numarası ve son kullanma tarihini içeren bazı kişisel bilgiler toplarız.

Bu bilgileri şu şekilde kullanırız:
Bu bilgileri sizin kayıt işlemleriniz gerçekleştirmek, yapacağınız herhangi bir Rezervasyon’u işleme almak ve talep edilen Hizmetler’i sağlamak için toplarız. İlgili bilgiler daha sonra bizler, ÖHS, acentelerimiz ve/veya taşeronlarımız tarafından Hizmetler’in sağlanması için kullanılır.

Site ve Hizmetler’i iyileştirmek amacıyla Site kullanımını izlemek için toplu bilgi ve istatistik de kullanabiliriz. Bu bilgiler sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri kapsamayacaktır.

Hizmetler’imizi izlemek ve iyileştirmek amacıyla zaman zaman müşteri hizmetleri ajanslarına araştırma ve analiz amaçlı olarak bilgi sağlayabiliriz. Biz veya ÖHS, birlikte çalıştığımız ajanslar ve taşeron firmalar sizinle posta, e-posta ve telefon yoluyla ulaşarak hizmetlerimiz hakkında geri bildirim talep edebilirler.

Kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için tüm makul çabayı göstereceğiz. Ancak, internet kullanımının tamamen güvenli olmadığını ve bu sebeple sizden internet yolu ile iletilen herhangi bir kişisel bilginin güvenliği ve bütünlüğü konusunda teminat veremediğimizden haberdar olmalısınız.

Çerez Kullanımı
Site’yi kullandığınızda, bilgisayarınız ve/veya tarayıcınız hakkında, kayıt ve istatistiki analiz amaçları için kullanılmak üzere, IP adresi ve benzeri bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler çoğunlukla kişisel olarak sizi tanımlamayacaktır.

Online hareketleriniz ve internet kullanımınız hakkında da bilgi toplayabiliriz. Bunu, bilgisayarınızın sabit diskine çerez adında küçük bir dosya yerleştirerek yaparız. Çerezler birçok amaçla kullanılır:
 • Bu Site’yi her ziyaret ettiğinizde sizi anımsamak
 • Bu Site’ye erişimi hızlandırmak (her seferinde giriş yapmak zorunda kalmamanız için)
 • Kişisel tercihlerinizi depolamak
 • Sizin hakkınızda bir profil oluşturmak
 • Pazarlama ve reklam kampanyalarımızı daha doğru hedeflemek

Internet tarayıcılarının çok büyük bir çoğunluğu çerez kullanımına izin verir. Ancak, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin kabul edilmemesini sağlayabilirsiniz. Bunu yaparak Site’nin bazı özelliklerini kaybedebilirsiniz.


9. FİKRİ MÜLKİYET

Hizmet Sağlayıcı telif hakkı yasalarına saygı gösterir ve kullanıcılarından da aynısını bekler. Telif hakkı sahiplerinin haklarını ihlal eden ya da ettiğine inanılan Viravira Hesap’ları ya da Üyeler’inin Site ile ilişiğini uygun şartlarda kesmek politikamızın bir parçasıdır.

Site’de sağlanan tüm malzemelerin sahipliği Hizmet Sağlayıcı’ya ya da başkalarına aittir. Üye olarak bu Site’nin ilgili fikri mülkiyet yasaları ve diğer yasalar tarafından korunan özel bilgiler içerdiğini onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, Site yoluyla size sunulan metin, grafik, logo, ikon, fotoğraf ve yazılım gibi bilgiler ve bu içeriğin düzenlenip bir araya getiriliş biçimi Hizmet Sağlayıcı’ya ya da onun içerik sağlayıcılarına ya da diğerlerine aittir ve telif hakları, markalar, hizmet markaları ve patentler ya da diğer özel haklar ve yasalarca korunur. Hizmet Sağlayıcı Site’ye yerleştirerek telif hakkına tabi hiçbir materyalinin lisans ve iznini hiçbir kullanıcısına vermiş sayılmaz. Ek olarak, burada bahsi geçen durumlar dışında, hiçbir materyal hiçbir suretle, Hizmet Sağlayıcı ya da telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt ya da başka şekillerde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, gösterilemez, paylaşılamaz ya da iletilemez. Ancak, Site’deki bilgilerin bir kısmını yazılı kopyasını kişisel, ticari olmayan, içsel kullanım ve kayıtlarınız için alabilirsiniz. Bunu yaparken, hiçbir materyali değiştiremezsiniz ve bu materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumayı kabul edersiniz. Bu izin size bilgi üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı vermez ve bu Şartlar ve Koşullar’ın ihlali ile birlikte iptal olur. Site’nin, burada tarif edilenden başka bir kullanımını yaparsanız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve/veya diğer ülkelerin telif hakkı ve diğer yasalarını ihlal etmiş sayılırsınız ve cezai şartlarına tabi olursunuz.


10. DIŞ BAĞLANTILAR

Site başka İnternet sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Hizmet Sağlayıcı söz konusu sitelerin müsaitliği ile ilgili bir sorumluluk taşımaz, bu siteleri tavsiye etmez ve bu sitelerin içerik, ürün ve diğer materyalleri hakkında sorumluluk veya yükümlülük sahibi değildir. Dış internet sitelerine verilen bağlantılar Hizmet Sağlayıcı tarafından bu sitelerin ya da bu sitelerin içeriklerinin, ürünlerinin, reklamlarının veya bu sitelerde sergilenen materyallerin ve sponsorlarının önerisi maiyetini taşımaz. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı herhangi bir bağlantı ya da bağlantı programını kaldırma hakkını her daim saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, resmi olmayan bu site ve bağlantıların yazarlığı, editörlüğü ya da izleyiciliğini yapmaz. Hizmet Sağlayıcı Site’ye bağlı herhangi bir üçüncü taraf siteye yapılan erişimden doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir hasar ya da kayıp ile ilgili sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.


11. REKLAM VERENLER

Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Site’de ürün ya da hizmetlerinin tanıtımını yapan reklam verenler ile temasa girebilir ya da bunların tanıtımlarına dahil olabilirsiniz. Bu ürün ve hizmetlerin teslimat ve ödemesi de dahil olmak üzere bu tür bir temas ya da dahil olmaya ilişkin herhangi şart, koşul, taahhüt ve temsillerin yalnızca siz ve reklam veren arasında olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı’nın bu tür bir temas, dahil olma veya parasal işlemden doğan herhangi bir yükümlülük, zorunluluk ya da sorumluluğu yoktur.


12. İZLENME

Hizmet Sağlayıcı ya da onun atadığı kişiler (zaman zaman) Site’de gerçekleşen herhangi bir ve her aktivite ya da Site üzerinden iletilen ve alınan herhangi bir ve her bilgiyi izleme hakkını saklı tutar ve izleyebilir. Hizmet Sağlayıcı kendi takdirine kalarak ve önden bilgi vermeksizin, uygunsuz bulduğu ya da Şartlar ve Koşulları’ı ihlal eden aktivite veya bilgi alış verişini inceleyebilir, sansürleyebilir ya da yasaklayabilir, fakat bunları yapmak için zorunlu değildir. İzlenme sırasında bilgiler incelenebilir, kaydedilebilir ya da izinli amaçlar için kullanılabilir. Site’nin kullanımı, izinli ya da izinsiz, bu tür bir izlenmeye rıza göstermek anlamı taşır. İzinsiz kullanımlar ya da izinsiz kullanıcılar hakkında hukukun tam kapsamında takibat yapılacaktır.


13. KULLANICI DAVRANIŞLARI

Kiracı ve Tekne Sahibi şunları kabul eder:
 • Site’yi virüs, bozuk dosya ya da başkasının bilgisayarının işleyişini bozacak benzer herhangi başka bir yazılım ya da programlar yüklemek ve yaymak için kullanmayacağını;
 • Site ya da Site’ye bağlı herhangi bir ağa müdahale etmeyeceğini ya da onu bozmayacağını;
 • Site’nin ya da Site tarafından sunulan işlevlerin düzgün çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunmayacağını ve buna sebep olacak cihaz, yazılım ya da rutin kullanmayacağını;
 • Hizmet Sağlayıcı’nın altyapısına makul olmayan ölçüde ve orantısızca büyük yük bindirecek bir aksiyon almayacağını;
 • Bu Site’yi finansal bilgiler de dahil olmak üzere Site’nin diğer kullanıcıları hakkında bilgi toplamak ve saklamak amacıyla kullanmayacağını ve
 • Bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmeyeceğini ya da Tekne Sahibi ya da Kiracı’nın bir kişi ve kurum ile olan ilişkisini yanlış aksettirmeyeceğini ya da temsil etmeyeceğini;
 • Site’deki Hizmetler’i, ürünleri veya indirilebilecek verileri yasadışı amaçlar için kullanmayacağını ve
 • Site’ye bağlı ağlara ilişkin tüm düzenlemeler, politikalar ve prosedürlere uyacağını.


14. ASKIYA ALINMA, FESİH VE DEVREDEN ÇIKARILMA

Tekne Sahibi ya da Kiracı olarak, Hizmet Sağlayıcı’nın, kendi takdirine bağlı olarak, Site’ye erişiminizi engelleyebileceğini, Hizmet Sağlayıcı’nın bu Şartlar & Koşullar’ı ihlal ettiğiniz ya da Şartlar ile tutarlı olmayan davranışlarda bulunduğunuza inanmasını da içeren herhangi bir sebeple sizinle ilişkili kullanıcı adı ve şifreyi kullanım dışı bırakabileceğini kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı Hizmetler’in (ya da bir kısmının) herhangi bir anda ya da zaman zaman, geçici ya da kalıcı olarak önden haber vererek ya da vermeksizin değiştirilmesi ya da kaldırılması hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı’nın Site’de sağlanan hizmetlerin değiştirilmesi, askıya alınması ya da kaldırılması hususunda Siz veya bir başka üçüncü tarafa karşı yükümlülük sahibi olmadığını kabul edersiniz.

Üyeler Viravira Hesap’larını diledikleri zaman devreden çıkarabilir. Bu durumda, Üye Site’nin devreden çıkarma ile ilgili kısmına müracaat etmelidir. Eğer varsa, Rezervasyon Onayı gerçekleşmemiş herhangi bir Rezervasyon Talebi iptal edilecektir; onaylanmış bir Rezervasyon durumunda ise bahsi geçen devreden çıkarma işlemi Kiralama Süreci ve tüm ilgili sonuçlarının bitiminde gerçekleşecektir. Üyeliğin devreden çıkarılması geçmişte gerçekleşmiş Rezervasyon’ların silinmesine ya da Şözleşme’den doğan hak ve zorunlulukların hesap devreden çıkarma tarihine kadar ortadan kalkmasına neden olmamakla beraber, bu tarihten itibaren herhangi bir yaptırımı olmayacaktır. Geçmişte gerçekleşen Rezervasyon’lar ve Sözleşme’den doğan herhangi bir ve tüm hak ve yükümlülük ile doğası gereği yürürlükte kalması gereken (çelişkilerden doğan tazminatlar, final provizyonlar ve benzerine ilişkin) provizyonlar, Sözleşme’nin süresi dolmuş olsa bile yürürlükte kalacaktır. Viravira Hesabı’nın silinmesine izin verilmez.


15. YASAL UYARILAR

Hizmetler’i kullanmayı seçiyorsanız, bunu yaparken katlandığınız risk yalnızca size aittir. Hizmet Sağlayıcı’nın Kiracılar ve Tekne Sahipleri de dahil olmak üzere, hiçbir Üye için geçmiş taraması yapma zorunluluğu yoktur, fakat kendi takdirine bağlı olarak bu tür geçmiş taramaları yapabilir. Hizmetler ve İçerik, ifade ya da ima edilen bir taahhüt olmaksızın 'olduğu gibi' sağlanır.

Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin, Servis Sağlayıcı açıkça, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ya da ihlalsizlik ve ticaret sürecinde ortaya çıkan herhangi bir taahhüdü reddeder. Servis Sağlayıcı, İlanlar ve Tekneler de dahil olmak üzere Hizmetler ve İçerik’in ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz, güvenli, ya da hatasız olarak kullanımda olacağına ilişkin hiçbir taahhüt vermez.

Hizmet Sağlayıcı İlanlar’ın, Tekneler’in, Hizmetler’in ya da İçerik’in kalitesine ilişkin ya da Hizmetler vasıtasıyla edinilen hiçbir içeriğin doğruluğuna, zamanlamasına, gerçekliğine, tamlığına ya da güvenilirliğine yönelik taahhüt vermez. Hizmet Sağlayıcı’dan ya da Hizmetler yoluyla alınan sözlü ya da yazılı hiçbir tavsiye ya da bilgi, burada açıkça ifade edilmeyen hiçbir taahhüt yaratmayacaktır.

Tekne Sahipleri ve Kiracı’lar da dahil olmak üzere Hizmetler’in kullanımı sonucunda iletişime ya da etkileşime geçtiğiniz diğer kişiler ile olan tüm iletişim ve etkileşimlerden, özellikle bu kişilerle çevrimdışı olarak ya da yüz yüze buluşmaya karar verirseniz, bu buluşmanın Hizmet Sağlayıcı tarafından organize edilip edilmemesinden bağımsız olarak, yalnızca siz sorumlu olursunuz.

Hizmet Sağlayıcı’nın Site’nin ya da Hizmetler’in hiçbir kullanıcısının ifadelerinin doğruluğunu kontrol etmek ya da hiçbir Tekne’yi gözden geçirmek ya da denetlemek konusunda bir girişimde bulunmadığını kabul edersiniz. Hizmet Sağlayıcı, Site veya Hizmetler’in kullanıcılarının davranışlarına ya da bunların, Site veya Hizmetler’in güncel ve gelecekteki kullanıcıları ile olan uyumluluğuna yönelik bir beyan ya da taahhütte bulunmaz.

Hizmet Sağlayıcı, Tekne Sahipleri’ne Kiracılar’dan ödeme almak amacıyla aracılık yapıyor olsa dahi, herhangi bir Kiracı’nın ya da bir üçüncü tarafın eylem ve ihmaline ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder. Hizmet Sağlayıcı, Kiracı ve Tekne Sahipleri’nin ödemekle sorumu olduğu tüm vergi, bedel ya da cezalara ilişkin tüm yükümlülükleri açıkça reddeder.


16. SINIRLI MESULİYET

HİZMET SAĞLAYICI, İLİŞKİLİ TARAFLARI VE İÇERİK SAĞLAYICILARI VE ONLARIN İLGİLİ HİSSEDARLARI VE İLİŞKİLİ TARAFLARI, BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HERHANGİ BİR İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞ SEKTESİ, KAZANÇ YA DA ŞEREFİYE KAYBI, YA DA DİĞER DOLAYLI, ÖZEL, TESADÜFİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN YA DA SONUÇLANMIŞ HERHANGİ TÜRDE HASARA İLİŞKİN, BU TÜR BİR KAYBIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ TAVSİYE VERİLMİŞ VE BU TÜR HASARA UĞRANABİLECEĞİNE DAİR GERÇEK YA DA YARDIMCI BİLGİ EDİNMİŞ OLSALAR DAHİ, BİR YÜKÜMÜLÜĞE SAHİP DEĞİLDİR. BU DIŞTA BIRAKMA, KİRACI YA DA TEKNE SAHİBİ OLARAK SİZE KARŞI BULUNULAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİASİNDAN DOĞABİLECEK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DE KAPSAR.

HİZMET SAĞLAYICI YA DA ONUN DİREKTÖRLERİ, VE/VEYA ÇALIŞANLARI, VE VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI ÖLÜM YA DA YARALANMA YA DA HASAR YA DA REZERVASYONLARIN İPTALİ YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN İHMALİNDEN VEYA HER NASIL OLURSA OLSUN DAVRANIŞ VE İHLALLERİNDEN DOĞAN GECİKMELERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMEZ.

TEKNE YA DA TEKNE SAHİBİ’NİN SİTE’NİN KULLANICILARI TARAFINDAN HASAR, KAYIP, EKONOMİK KAYBA UĞRAMASI DURUMUNDA HİZMET SAĞLAYICI VE/VEYA DİREKTÖRLERİ VE/VEYA ÇALIŞANLARI VE/VEYA HİZMETLİLERİ VE/VEYA ACENTELERİ VE/VEYA HİSSEDARLARI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞE SAHİP DEĞİLDİR.


17. TAZMİNAT

(a) Hizmetler ya da İçerik’e erişiminiz ya da bu Şartlar’ın ihlali, (b) Üye İçeriği (c) (i) herhangi bir Üye ile etkileşim, (ii) bir Tekne’nin rezervasyonu ya da kullanılması (iii) İlan oluşturulması (iv) bir Tekne’nin kullanım, durum ya da tarafınızdan kiralanması sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma, kayıp ya da hasarlardan doğabilecek yasal ve muhasebe ücretleri de dahil olmak üzere tüm iddia, yükümlülük, hasar, kayıp ve giderlerden Hizmet Sağlayıcı ve ilişkili taraflarını ve iştiraklerini, ve onların çalışanlarını, direktörlerini, acentelerini, sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.


18. DUYURULAR

Bu Şartlar’ın değiştirilmesi de dahil olmak üzere izin verilen veya burada gerekli görülen tüm uyarı ve iletişim yazılı olacaktır ve Hizmet Sağlayıcı tarafından (i) e-posta ile (her durumda, sağlamış olduğunuz adrese) ya da (ii) Site’de yayınlanarak paylaşılacaktır. E-posta ile yapılan bildirimler için, e-posta’nın gönderildiği tarih bildirimin iletildiği tarih kabul edilecektir.


19. MÜCBİR SEBEPLER

Hizmet Sağlayıcı kontrolü dışında gelişen, doğal afetler, savaş tehditleri, hava şartları, endüstriyel ya da işçi ihtilafları ya da kontrolü dışından olan herhangi benzer olay(lar)dan dolayı yükümlü değildir.

Bir Kiracı’nın mücbir sebepten dolayı denize açılamaması durumunda, Tam Rezervasyon Bedeli’nden Hizmet Bedeli düşüldükten sonra kalan tutar Kiracı’ya iade edilir. Hizmet Bedeli’ni iade edip etmemek Hizmet Sağlayıcı’nın takdirine bağlıdır. Söz konusu mücbir sebep, Tekne’nin arızalanması gibi başka bir Tekne seçilerek engellenebilecek nitelikte bir durum ise, Hizmet Sağlayıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Kiracı’ya yeni bir Tekne bulmak konusunda yardımcı olabilir. Alternatif bir Tekne bulunabilirse, ilk Rezervasyon’a ait Hizmet Bedeli ikinci Rezervasyona ait Hizmet Bedeli’nden mahsup edilir.


20. CAYMA HAKKI VE FESİH

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca (i) Tüketiciler Hizmet Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme ile hüküm ve şartları belirlenen hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu günden itibaren ondört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Hizmet Sağlayıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. (ii) Tüketicilerin cayma hakkı (a) İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (b) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (f) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (g) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (h) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara, (i) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, İlan Sahibi ve/veya Kullanıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (j) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. (iii) Tüketicilerin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç ondört (14) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.


21. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tarafından kontrol edilir ve yorumlanır ve her iki taraf da, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

BU SİTE’YE ERİŞEREK YA DA BURADA SAĞLANAN HİZMETLERDEN FAYDALANARAK BU SÖZLEŞMENİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNUZU VE TÜM ŞARTLARINI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ. EĞER BU SÖZLEŞME TARAFINDAN BELİRLENEN HERHANGİ BİR ŞART VE KOŞULU KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTE’DEN ÇIKIŞ YAPINIZ.