13.94m Saona 47 for Charter, Kaštel Gomilica - #4625

13.94m Saona 47 for Charter, Kaštel Gomilica - #4625

-

Guest

6

Cabin

-

WC

13.94

m

HR

Kaštel Gomilica